BEHANDLING

Legen kan gi medisiner som demper smertene. Som regel brukes et medikament som virker smertestillende og som samtidig reduserer urinproduksjonen og minsker hevelsen rundt nyresteinen (sånn at den lettere skal kunne løsne og komme ut av seg selv).

Man bør unngå å drikke så lenge smerteanfallet varer. Hvis nyresteinen er større enn 5 til 6 mm i diameter, vil man som oftest trenge en form for behandling for å få den fjernet. Dette gjøres enten ved hjelp av behandling i en «steinknuser» eller ved et inngrep hvor et rør føres opp i urinveiene for å fiske ut steinen. Operasjon kan også være aktuelt dersom steinen sitter veldig vanskelig til.

Del siden sosialt!