FOREKOMST

I løpet av ett år vil ca. 2 av 1000 personer oppleve dette. Opptil 10% blant menn, og 5% blant kvinner vil få nyrestein i løpet av livet. Av de som får nyrestein, vil ca. halvparten ha fått nytt anfall innen 5 år og 70% innen 20 år.

Den aldersgruppen som rammes hyppigst, er 30-50 år. Det er overhyppighet av sykdommen i varme strøk, og hos personer med stillesittende arbeid.

Del siden sosialt!