NYRESTEIN

Nyrestein er opphopninger av salter (kalsiumfosfat, kalsiumoksalat, urinsyre eller cystein) utskilt fra urinen, og oppstår i nyrene eller i nyrebekkenet. Mange nyresteiner er små nok til å kunne passere ut gjennom urinveiene av seg selv. 

Er de større enn 5mm er det ofte på sin plass med knusing av stenen, f.eks med sjokkbølger. Som oftest forlater nyresteinen kroppen gjennom vannlatingen. Den kan også sette seg fast i urinlederen og skape et såkalt nyresteinsanfall, noe som kan være svært smertefullt.

Bilde av en nyrestein.

Del siden sosialt!